Oorzaken van histamine intolerantie

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het hebben van een histamine intolerantie. Je kunt door een aangeboren afwijking een tekort hebben aan diamine oxidase, een enzym dat in je darmen behoort te worden aangemaakt en dat verantwoordelijk is voor de afbraak ervan. We noemen dit enzymdeficiëntie. Deze afwijking is meestal erfelijk bepaald, maar kan ook op latere leeftijd ontstaan. Het kan ook zijn dat je lichaam dit enzym wel aanmaakt, maar in te kleine hoeveelheden. In dat geval kun je ook klachten krijgen, maar zullen die minder ernstig zijn dan bij volledige afwezigheid van diamine oxidase. Je kunt dan op zich wel voedsel met histamine eten, maar wel met mate.

Alcohol en medicijnen kunnen enzymen blokkeren

Daarnaast kunnen de enzymen ook geblokkeerd worden door het gebruik van alcohol of bepaalde medicijnen. Als de werking van belangrijke enzymen, zoals diamine oxidase geblokkeerd wordt, zullen allerlei stoffen niet in de darmen kunnen worden afgebroken. Het gevolg is dat ze in je bloed belanden en voor problemen zullen gaan zorgen. Immers, je lichaam kan een te grote hoeveelheid van stoffen als histamine niet aan. Er zijn zelfs ook medicijnen die de enzymen niet alleen blokkeren, maar zelfs histamine vrijmaken.

Afwijkingen aan maag of darmen

Ook zweren in je maag of darmen kunnen een oorzaak zijn. Door zweren kunnen bloedingen ontstaan in je maag- en darmstelsel en daardoor zal de afbraak van histamine ook niet meer naar behoren werken. Ook andere afwijkingen in de darmen kunnen een oorzaak zijn. Bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, waarbij de dunne darm chronisch ontstoken is. Je klachten zullen dan ook chronisch van aard zijn. Bij een maagzweer of een infectie zijn de gevolgen waarschijnlijk tijdelijk.

Overschot aan mestcellen

Tot slot kan histamine intolerantie ook worden veroorzaakt door een zeldzame aandoening, waarbij je lichaam te veel mestcellen produceert. Mestcellen zijn speciale cellen in weefsels, die in verbinding staan met de buitenwereld. Ze zijn erg belangrijk voor je immuunsysteem. In mestcellen bevindt zich een grote hoeveelheid histamine, dus als je lichaam te veel mestcellen produceert, krijg je automatisch ook teveel histamine. Bij een allergische reactie, bijvoorbeeld door een insectenbeet, worden mestcellen getriggerd om histamine vrij te laten komen. Als je een overschot aan mestcellen hebt, kan er zo een kettingreactie op gang komen die zeer gevaarlijk en zelfs levensbedreigend kan zijn.